27 Νοε 2015
ΝΕΑ    
 
English Version Enter


 
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 
ECStA
 
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)
 
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 
Φοιτητικό Internet
 
FIVB Beach Volleyball
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Βάσει ΑΔΑ:Β4ΘΕ46ΨΖΣΠ-66Υ

Tο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με την 567/28/13-09-2012 Απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει τις θέσεις εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σ.Δ.Ε., για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Αγγλικής Γλώσσας, της Κοινωνικής Εκπαίδευσης, της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Πολιτισμικής-Αισθητικής Αγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα ΣΔΕ είναι έντονα συμμετοχικός. Ο εκπαιδευτικός δεν αρκείται στο καθαρά διδακτικό έργο, αλλά ο ίδιος, ως ερευνητής, διαγιγνώσκει τις μορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Οι εκπαιδευτικοί στα ΣΔΕ πρέπει να βοηθούν τους ενήλικους εκπαιδευόμενους να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν», πρέπει να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους, να γνωρίζουν τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (επεξεργασία κειμένου, χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα ώστε να επικοινωνούν με συναδέλφους των ευρωπαϊκών σχολείων.

Δείτε ολόκληρη την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ εδώ


 


Google
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΙΝ
01/10/2012
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ)
19/09/2012
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
12/09/2012
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
07/09/2012
Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης των ενστάσεων που κατατέθηκαν της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ατόμων οργανωτικής υποστήριξης στα σαράντα οκτώ (48) Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α).
06/09/2012
Εγκύκλιος για καθαρισμό Σχολικών Μονάδων-συμβάσεις επιχορήγησης σχολικών επιτροπών.
10/08/2012
Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ 7 & ΑΠ 8»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
12/11/2012
ΔΜΔ επιλογής αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης του τεχνικού προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών, της Φοιτητικής Εστίας Ε.Μ.Π., των Νέων Εστιών Ε.Μ.Π., και της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών
12/11/2012
Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου Υλοποίησης των Υποέργων της αξιολόγησης του Προγράμματος Σχολεία Δευτερης Ευκαιρίας:8 της Πράξης ΣΔΕ ΑΠ7,7 της Πραξης ΣΔΕ ΑΠ8 και 7 της Πράξης ΣΔΕ ΑΠ9
09/11/2012
Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την παροχή λογιστικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
07/11/2012
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Διοργάνωση κατάρτισης στη Δράση 1 του Προγράμματος της Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση στις 23-28 Νοεμβρίου 2012 στην Αθήνα.
02/11/2012
Δημόσιος Διαγωνισμός, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας της Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
02/11/2012
Δημόσιος Διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των Α΄Β΄Γ΄Δ΄ Φ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
02/11/2012
Δημόσιος Διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, με την διαδικασία του κατεπείγοντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων Β΄, Γ΄, Δ΄, των Φ.Ε.Π.Α


 
  © 2004 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο:210 6424923-6417115-6425110-6425368
 
 
Η ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.inedivim.gr
H παρούσα ιστοσελίδα έπαυσε να ενημερώνεται αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων της.